POSITIEVE AANPAK:
Aanbevolen door...

Wat kinderen zeggen:
"Ik heb geleerd dat het maken van vrienden belangrijk is, want je hebt ze je hele leven nodig. En als je ruzie hebt moet je het altijd goed maken, ook al is het moeilijk."

Aanbevolen door

Anke van Keulen is Sociaal Pedagoge en Oprichter en partner van Bureau MUTANT. Ze heeft verschillende boeken gepubliceerd over de training van het jonge kind. Wat haar vooral aanspreekt is de toegankelijkheid voor leerkrachten van Lopend Vuurtje.

De praktische en positieve lesplannen en het gebruik van beweging ervaart zij als bijzonder toepasbaar voor kinderen uit stressvolle situaties.

Dr. Lia van Aalsum, verbonden aan PABO Groenewoud in Nijmegen (HAN) heeft haar proefschrift (2012) geschreven over Onderwijs en Normen en Waarden. In de context van dit onderzoek heeft ze Lopend Vuurtje geëvalueerd en bijzonder positief beoordeeld op dit thema. De eenvoud van het bespreekbaar maken van vrede in de klas en de praktische aanpak van het lesmateriaal noemt ze aanbevelenswaardig.

Wat Leerkrachten zeggen

P.T. Leerkracht in Groningen

Lopend Vuurtje geeft me praktische handvatten en je kunt je eigen aanpak kiezen. Het is een vrij programma: niet te rechtlijnig en te gedetailleerd. Lopend Vuurtje is perfect voor leraren met een passie voor onderwijs.

 

M.W. Leerkracht in Wageningen:

De verhalen in het boek zijn inspirerend en geweldig! Kinderen hebben het er met elkaar over en vertellen het thuis aan hun ouders en zo hebben we dan ook weer gesprekken op de ouderavond.

E.E.  Leerkracht in Enschede

We hebben regelmatig klassengesprekken over onderwerpen uit de actualiteit zoals de aanslag in Brussel, vredeswandelingen, de instroom van vluchtelingen, het is er allemaal. Lopend Vuurtje ondersteunt de kinderen om hun mening te vormen en om in actie te komen.

Het belangrijkste is om naar kinderen te luisteren. Ze hebben hun eigen ideeën over vrede en het maken van vrede. Hoe kunnen zij een vredevoller wereld creëren? Lopend Vuurtje geeft mij als leerkracht de mogelijkheden om deze onderwerpen met de kinderen te bespreken. Ik voel me door dit lespakket ondersteund om de juiste dingen te zeggen.

M.S.  Leerkracht in Antwerpen

De kinderen zijn zo enthousiast en vragen me: "Wanneer gaan we weer de 'geheime vriend' doen?"

Het lesmateriaal nodigt ons uit om onderwerpen met de kinderen te bespreken als: wat is mijn plaats in de wereld? En onderwerpen als armoede en welvaart, een veilig huis hebben of geen huis hebben en vluchteling zijn.

I.H. Leerkracht in Breda

Ik voelde me ontmoedigd als leerkracht omdat er zoveel bepaald is en je aan zoveel voorschriften moet voldoen en aan administratie. Lopend Vuurtje brengt me terug naar de passie die ik jaren geleden voelde toen ik besloot docent lager onderwijs te worden.

Ik weef de les suggesties door de dag heen en wekelijks besteden we 30 minuten aan een onderwerp. Een van de leerlingen is buitengewoon geïnteresseerd in de wereld vredes makers en weet inmiddels veel van ze af en veel kinderen zijn enthousiast over de 'geheime vriend'.